Indexing and Abstracting

نشریه انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شده است و دارای ضریب تاثیر میباشد که لینک آن در زیر آمده است

https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx

این نشریه دارای رتبه علمی از کمیسیون محترم نشریات کشور با مجوز شماره /3/18/237104 در تاریخ 1395/10/26 می باشد، برای مشاهده نام نشریه در لیست وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1